EGGER

EGGER

Naše vize

JSME VEDOUCÍ ZNAČKOU PRO ŘEŠENÍ NA BÁZI DŘEVA.

Mezinárodnost: Vyrábíme a prodáváme po celé Evropě a v Americe. Na strategicky důležitých trzích bez vlastních výrobních závodů zřizujeme prodejní kanceláře. Na exportních trzích bez prodejní kanceláře kromě toho spolupracujeme se strategickými zákazníky.
Inovace: Nový a další vývoj našich výrobků, procesů a servisních služeb je především orientován na potřeby našich zákazníků a je základem pro zvyšování produktivity.
Integrace: Spojujeme partnery, kteří se podílejí na procesu tvorby hodnot v produkčním řetězci – od spotřebitelů až k našim dodavatelům.
Identifikace: Jsme nejzajímavějším zaměstnavatelem v našem oboru. Společnost Egger zaměstnává více jak 9600 lidí.

Naše hodnoty rodinné firmy

  • Vidíme sami sebe jako transparentní a moderní rodinný podnik a prezentujeme se tak rovněž na trhu práce.
  • Udržitelné zajištění a další rozvoj společnosti pro předání dalším generacím jsou při našich rozhodnutích vždy v popředí.
  • Lidskost, důvěra, jednání s druhými s respektem a loajalita charakterizují naše každodenní aktivity.
  • Stojíme si za svým slovem.
  • Profesionální jednání a krátké rozhodovací procesy jsou důležitými faktory úspěchu.
  • Žijeme našim posláním a našimi hodnotami (kvalita, lidskost, perspektiva).

Naše služby pro zákazníky

Budování a další rozvoj dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky jsou základem našeho společného úspěchu.
Základními kameny naší práce jsou spolehlivá kvalita, odbornost v oblasti designu a aplikační technologie, kvalifikované poradenství a služby podpory prodeje. Všechny naše služby se řídí aktuálními a budoucími požadavky našich zákazníků.

Naše požadavy na kvalitu

Kvalita pro nás znamená splnění definovaných požadavků ve všech oblastech.
Zavazujeme se k neustálému zlepšování, což dokumentujeme certifikovaným systémem řízení.